Management Skills Assessment Instrument

Dit instrument is ontworpen (Quinn & Cameron) voor beschrijvingen van uw gedrag als manager in de organisatie. Er bestaan geen goede of foute antwoorden. De items op het formulier zijn ontleend aan onderzoek naar het gedrag van managers en de bedoeling ervan is u een profiel te verschaffen van uw eigen managementcapaciteiten. De items hebben geen betrekking op uw stijl van leidinggeven, maar op het gedrag dat u tentoonspreidt. Antwoord daarom op grond van wat u doet, niet van wat u meent dat u zou moeten doen.


Het assessment is opgebouwd rond een 4-tal Hoofdstukken:


1. Demografisch informatie:


voor vergelijkende feedback hebben wij enige informatie over uzelf nodig.


2. Zelfbeoordelingformulier managementgedrag:


beschrijf uw gedrag als manager. Geef een cijfer dat volgens u past bij het gedrag dat u het grootste deel van de tijd vertoont, dus niet aan de hand van het gedrag dat u graag zou willen vertonen. Bent u niet zeker van een antwoord, geef dan een zo goed mogelijke schatting. Vink uw cijfer aan, gebruik voor uw beoordeling de onderstaande tabel:
 

5 – volstrekt mee eens
4 – tamelijk mee eens
3 – een beetje mee eens / en/of een beetje mee oneens
2 – tamelijk mee oneens
1 – volstrekt mee oneens


3. Zelfbeoordelingformulier managementeffectiviteit:


geef hierbij een oordeel over uw effectiviteit in de uitvoering van uw vaardigheden; gebruik daarvoor de volgende schaal:
 

5 – uitmuntend
4 – zeer goed
3 – voldoende
2 – matig
1 – slecht


4. Belangrijkheidschaal:


voor de laatste set vragen wordt een andere schaal gebruikt. Lees de tekst zorgvuldig. Beoordeel de belangrijkheid van elke vaardigheid voor de functie van betrokkene. Gebruik voor uw beoordeling de volgende schaal:
 

5 – van cruciaal belang
4 – zeer belangrijk
3 – tamelijk belangrijk
2 – enigszins belangrijk
1 – niet zo erg belangrijk


Het invullen van de vragenlijst bedraagt ongeveer een 20-tal minuten.


Kosten


De kosten voor het rapport van dit assessment zijn voor de 1ste aanvraag € 100,00, elke volgende € 75,00. U ontvangt het rapport zodra deze kosten voldaan zijn. U kunt dit assessment bestellen via het Tabblad 'Bestellen' re-boven aan deze site en daar uw aanvraag met contactgegevens in te vullen. We nemen dan z.s.m. contact met u op.


Assessment


Wilt u meer informatie over deze assessments, neem dan contact met ons op.

 
Webdesign en hosting Freson Producties