Nieuws

EVO Logistiek over 'De Kameleon'

13 september 2018
EVO Logistiek publiceert 11 april 2014 een artikel over Leiderschap met als titel: 'De Kameleon moet leren dromen'. Het artikel gaat in op de steeds complexere wereld waarin de Logistiek Manager / Supply Chain Manager zich beweegt. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de visie van LeiderschapsDNA in deze materie en het eerder uitgebrachte boek 'Het DNA van de Logistieke Kameleon'. Het artikel is te downloaden door HIER te klikken.
 
Lees bericht >
< Verberg bericht
 

Uitreiking 1ste exemplaar boek 'DNA van de Logistieke Kameleon'

12 september 2018

‘Het DNA van de Logistieke Kameleon’


“Een uitgebreid onderzoek naar de gebruikte situatie afhankelijke leiderschapsstijlen en rollen binnen de context van de Nederlandse Logistieke & Supply Chain industrie”


corrcte omslag Logistieke_kameleon_EV-01


LeiderschapsDNA heeft de afgelopen jaren een visie m.b.t. leiderschap in de Supply Chain & Logistiek ontwikkeld. Wij ontdekten dat er een spanning zit tussen de doorgaans analytisch sterke en procesmatig georiënteerde Supply Chain & Logistiek manager en de diverse omgevingen (contexten en situaties), waar een diversiteit aan belanghebbenden zoals: klanten, leveranciers, overheden, managementteams, leidinggevenden en de (vaak vele) medewerkers, een rol spelen.


Hierbij is het van belang dat de manager die in de contexten Supply Chain & Logistiek werkt om kan gaan met deze contexten en situaties en hierin ‘de goede dingen’ kan doen. Hiervoor is het nodig om meer inzicht te krijgen in leiderschapsgedragingen en de toepassing daarvan in de logistiek. Daarom is in samenwerking met de Vrije Universiteit een onderzoek uitgevoerd. Dit met als doel te onderzoeken welke situaties/contexten en leiderschapsgedragingen een invloed hebben op de performance, binnen de logistieke sector. De onderzoeksvraag die daarbij centraal stond, is: “Wat is de relatie tussen situatie/context en leiderschap op de performance, binnen de  logistieke industrie?”. 


Uit eerder gepubliceerde studies blijkt dat leiderschap geregeld overeenkomsten laat zien tussen verschillende industrieën, zoals: gezondheidszorg, defensie, enz. (Khanjani & Guldemond, 2011). In deze voorgaande studies is dit echter nog niet vergeleken met de Nederlandse logistieke industrie, voornamelijk doordat studies naar leiderschap in de logistiek niet gericht waren op de hele industrie, maar op specifieke Supply Chains of bedrijven. Dit boek richt zich daarom op de hele logistieke industrie, hierdoor kunnen de uitkomsten vergeleken worden met die van andere industrieën.


Het onderzoek is daarnaast uitgebreid met het ontwikkelen van een management tool, welke is gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek. De management tool heeft als doel een beeld te geven welke leiderschapsgedragingen managers en leiders werkzaam in de Supply Chain & Logistiek verder moeten ontwikkelen of verbeteren om de performance te verhogen binnen een specifieke situatie, dan wel context. Een (sociale) context wordt gezien als een omgeving waarin iemand woont, leeft of werkt met een wat meer permanent karakter (gezin, school, vereniging, kerk, industrie, bedrijf). Een situatie  wordt gezien  als een gebeurtenis dan wel periode binnen de context met een wat meer tijdelijk karakter.


U kunt dit boek bestellen (€39,95) via de tab hierboven ‘Bestellen’.


Boekuitreiking


Op 7 Nov. 2013 mochten we het 1ste exemplaar overhandigen aan dhr Leo Kemps, directeur NHTV Academie SLM; aansluitend vond er een paneldiscussie plaats onder de bevlogen leiding van dagvoorzitter dhr. Wim Bens. Voor een uitgebreider verslag, surf dan naar Logistiek.nl.
 

Pieter Keeris licht toe   
Intoductie LeiderschapsDNA door Pieter Keeris 
      
Roland Slegers licht toe


Toelichting door voormalig partner Roland Slegers
 

boekuitreiking 7 nov L-DNA           panelleden 7 nov L-DNA 121113

v.l.n.r.Leo Kemps / Wim Bens / Pieter Keeris / Roland Slegers   Kol Kees de Rijke / Prof. Marc Salomon / Drs. Martin van Dijke / Prof. Jack van der Veen

 
Lees bericht >
< Verberg bericht
 

Colleges OBM

11 september 2018
De colleges OBM Practioner

De data voor de colleges worden in overleg met u vastgesteld.


Duur en doorlooptijd


Het programma betreft een meerdaagse training verspreid over 5 maanden, afhankelijk van de vakantieperiodes. Deze bestaat uit:

  • 1 volle dag theorie, voorzien van groepsopdrachten
  • 4 halve dagen voortgangsbespreking met presentaties van de deelnemers om tot een concreet Prestatieverbeterplan (PVP) te komen. Hiermee gaat u vervolgens aan de slag
  • 2 halve dagen individuele begeleiding bij uw PVP op locatie
  • contacturen: 24 opleidingsuren + 6 begeleidingsuren


Het examen betreft het geven van een presentatie en bespreking daarvan met de examencommissie van circa 45 minuten. Dit vindt plaats op de Vrije Universiteit van Amsterdam. 

 
Lees bericht >
< Verberg bericht
 

Uitreiking Certificaten 2e editie Leergang

12 april 2014
Uitreiking Certificaten 2e editie Leergang

Uitreiking Certificaten 2e Editie Leergang

Dhr. Dick van Damme van de HvA was bereid de Certificaten uit te reiken en had een inspirerende speech over zijn visie op Leiderschap in Logistiek / SCM; hij beklemtoonde de noodzaak voor de Logistiek Manager om zich op dit front te bekwamen om hiermee beter gewapend te zijn voor de hectiek van alle dag waar de Manager in Logistiek/SCM wordt geconfronteerd.

Op de foto's enkele van de deelnemers.


Eduard Meiler – EdInterim


Daniel Wartena – DHL Den Haag


Harry Heerts – ROC van Twente


Arjan Hordijk – DE The Master Blenders


Joris Wijnja – Veenstra Fritom

Enkele foto's tijdens evaluatie en uitrijking Certificaten.


 
 
Lees bericht >
< Verberg bericht
 

Uitreiking certificaten 1e Leergang

3 juli 2012
Uitreiking certificaten 1e Leergang

Uitreiking certificaten 1e Leergang

Wim Bens (Dinalog) in een vurig pleidooi over het waarom van intelligenter en slimmer leiderschap in de logistiek:

"Het gaat de komende jaren om Chain Control. Transport, Warehousing en VAL en VAS activiteiten zijn belangrijk, maar als we niet inzetten op nieuw leiderschap gaan we het als logistiek Nederland niet redden", aldus Bens. Ook vanuit het TopTeam Logistiek wordt gesproken over 'Nederland als regieland. Hiermee is het oude logistieke denken voorgoed verdwenen. "Er zal meer synchromodaal gepland moeten worden. Dit vraagt veel van het management in de logistiek. Daarom ondersteunen wij ook deze leergang, want deze nieuwe leergang geeft de hedendaagse logistieke manager handvatten om wel over zijn schaduw heen te stappen", aldus Bens.

   

Wim Bens reikt het 1e certificaat uit aan Henk Brink van Twente Transport.De groep deelnemers en programmamanagers bij de uitreiking van de certificaten.
 
Lees bericht >
< Verberg bericht
 

Aanbod DINALOG unieke kans voor sector

24 december 2011
ONDERSTEUNING DINALOG

Dinalog zet zich samen met o.a. EVO-Fenedex, TLN en vLm in voor open innovatie van de  Nederlandse logistieke bedrijfstak. Samenwerking tussen verladers en logistiek dienstverleners is daarbij een belangrijke voorwaarde. Innovatie kan niet zonder kennisontwikkeling.  In deze context is er een nieuw initiatief ontwikkeld door LeiderschapsDNA.nl. Dit initiatief focust zich geheel op het ontwikkelen van leiderschap in de logistiek en supply chain.

Voor DINALOG is samenwerking tussen verladers en logistiek dienstverleners een hele belangrijke voorwaarde voor innovatie. Daarom onderschrift DINALOG deze leergang en heeft het tijdens de eerste leeergang de eerste 6 koppels een subsidie aangeboden.

Door deze constructie is er niet alleen aan de leiderschapsontwikkeling van de logistiek- of  van  supply chain manager  gewerkt, maar is er gelijktijdig ook een positieve interactie ontstaan tussen klant en dienstverlener waardoor het wederzijds begrip en vertrouwen kan groeien.

De bijdrage van DINALOG is door de deelnemers bijzonder gewaardeerd.

 
Lees bericht >
< Verberg bericht
 

Presentatie bij TLN Top Table Logistiek

12 oktober 2011
TLN Top Table

Op 12 Oktober 2011 bood Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten de prachtige ambiance voor presentaties en discussies over logistiek leiderschap en het advies van het Topteam Logistiek.

Een mooie gelegenheid voor ons om de Leergang LeiderschapsDNA te presenteren.

Bekijk de presentatie
 
 
Lees bericht >
< Verberg bericht
 
 
 
Webdesign en hosting Freson Producties