Literatuuronderzoek

Boek ‘Gewenste kwaliteiten van leiders en leiderschapseffectiviteit in de Logistieke Branche – Vision-Share & VU Amsterdam / juni 2011' 

 

Het Kiemgroeprapport van de vereniging Logistiek management getiteld “Logistiek in de boardroom?!” (2006) maakt in het hoofdstuk Conclusies en aanbevelingen melding van een helder leerpunt: de (Logistiek) Managers hebben zelf invloed op hoe de discipline wordt vertegenwoordigd in de Boardroom: hun management- en communicatievaardigheden doen er toe bij het uitgroeien naar een volwassen boardroomlid.

Dit leerpunt en overige aanbevelingen uit het Kiemgroeprapport gaven Pieter Keeris de aanleiding tot een onderzoeksopdracht; de Vrije Universiteit van Amsterdam is gevraagd een onderzoeksvoorstel te schrijven betreffende de vraag welke kenmerken een logistiek manager moet bezitten om effectief leiding te kunnen geven. In dit onderzoeksvoorstel is aangegeven wat de onderzoeksvragen zijn. Verder is een afbakening gemaakt en is de onderzoeksmethode uiteengezet.


voorblad onderzoeksrapport

Doel van het onderzoek is om kennis te verrijken en inzage te verkrijgen in de gedragskenmerken typerend voor leiderschap in de logistieke branche. Door een  literatuurstudie worden de logistieke sector en kenmerkende situaties in deze sector, als ook soorten leiderschap en het Five Factor Model (FFM) besproken. Dit onderzoek sluit af met conclusies op de onderzoeksvragen, van waaruit aanbevelingen af te leiden zijn voor het doen van verder onderzoek naar leiderschapsstijlen in de logistieke sector. Vanuit deze aanbevelingen is het onderzoek opgestart naar 'Het DNA van de Logistieke Kameleon'.

U kunt dit boek à € 14,95 bestellen via de tab 'Bestellen' hier op onze website.

 
Webdesign en hosting Freson Producties